Thursday, July 18, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Thư viện hình ảnh chẩn đoán – Cung cấp hình ảnh chẩn đoán Download

[DOWNLOAD] Thư viện hình ảnh chẩn đoán là phần mềm miễn phí cung cấp các hình ảnh hỗ trợ cho…

By admin , in Phần mềm việt Phần Mềm Việt Khác , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Thư viện hình ảnh chẩn đoán là phần mềm miễn phí cung cấp các hình ảnh hỗ trợ cho công tác chẩn đoán bệnh thường gặp.

Thư viện hình ảnh chẩn đoán là phần mềm miễn phí cung cấp các hình ảnh hỗ trợ cho công tác chẩn đoán bệnh thường gặp.

Chương trình Thư viện hình ảnh chẩn đoán do BS Bảo Phi biên soạn gởi tặng các đồng nghiệp nhân dịp kỷ niệm 52 năm Ngày thầy thuốc Việt nam (27/02/1955 – 27/02/2007) .
Cơ sở dữ liệu của
Thư viện hình ảnh chẩn đoán có khoảng 1000 ảnh lâm sàng và cận lâm sàng hỗ trợ cho công tác chẩn đoán hình ảnh.

 

 

Độ an toàn của Thư viện hình ảnh chẩn đoán – Cung cấp hình ảnh chẩn đoán

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Thư viện hình ảnh chẩn đoán – Cung cấp hình ảnh chẩn đoán mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load Thư viện hình ảnh chẩn đoán – Cung cấp hình ảnh chẩn đoán để sử dụng.

Đánh giá