[Link GDrive] Download Autodesk Maya 2018 Miễn Phí 100%

Maya 2018 là một phần mềm hoạt hình máy tính 3D với các mô hình, rendering, mô phỏng, texturing và các công cụ hoạt hình mạnh mẽ cho các nghệ sỹ, người mô phỏng và hoạt hình của VFX. Maya giúp các nghệ sĩ kể câu chuyện của họ bằng một bộ công cụ nhanh, sáng tạo.Thiết […]

Read More