Bán hàng qua email: Hết thời hay chưa sử dụng đúng cách?

Trước khi các hình thức tiếp thị trực tuyến xuất hiện đa dạng như hiện nay thì email marketing đã phát triển trong một thời gian dài và vẫn chứng minh được mức độ hiệu quả của mình trong việc tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Đây không những là kênh truyền thông tinh gọn, […]

Read More