Đặt tên email doanh nghiệp

Những cách đặt tên email doanh nghiệp chuyên nghiệp

Email doanh nghiệp không chỉ là một địa chỉ hiển thị để đại diện cho một cá nhân riêng biệt cụ thể mà còn là cả một hệ thống địa chỉ mail dành cho hầu hết các đối tượng từ các cấp lãnh đạo cho đến các nhân viên trong một doanh nghiệp nhất định. […]

Read More