Monday, May 27, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

EWDraw 3D ActiveX 8.0.9- vectơ đồ họa ActiveX cho hình động Download

[DOWNLOAD] EWDraw 3D ActiveX 8.0.9 là một vectơ đồ họa ActiveX cho hình động và ảo 3D và 2D. Bạn…

By admin , in Đồ họa 2D - 3D Đồ họa máy tính , at Tháng Ba 26, 2020

[DOWNLOAD]

EWDraw 3D ActiveX 8.0.9 là một vectơ đồ họa ActiveX cho hình động và ảo 3D và 2D. Bạn có thể sử dụng chương trình này cho CAD, CAM, và GIS. Phần mềm EWDraw 3D ActiveX dựa trên hệ đồ họa hạt nhân và openGL.

 

EWDraw 3D ActiveX 8.0.9 là một vectơ đồ họa ActiveX cho hình động và vectơ đồ họa ActiveX ảo 3D và vectơ đồ họa ActiveX ảo 2D. Bạn có thể sử dụng chương trình này cho CAD, CAM, và GIS.

EWDraw 3D ActiveX 8.0.9

EWDraw 3D ActiveX 8.0.9 – vectơ đồ họa ActiveX ảo 3D

Phần mềm EWDraw 3D ActiveX 8.0.9 dựa trên hệ đồ họa hạt nhân và openGL.

Thư viện EWDraw 3D ActiveX 8.0.9 hoạt động như một run-time Windows 32 bit ActiveX. Bạn có thể sử dụng chương trình EWDraw 3D ActiveX 8.0.9 với các ứng dụng được viết bằng các ngôn ngữ Visual IDE thông thường như Visual Basic, Delphi, C++ Builder, Visual C++, VB.NET, và C#.

 

Độ an toàn của EWDraw 3D ActiveX 8.0.9- vectơ đồ họa ActiveX cho hình động

Chúng tôi đã phân tích phiên bản EWDraw 3D ActiveX 8.0.9- vectơ đồ họa ActiveX cho hình động mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load EWDraw 3D ActiveX 8.0.9- vectơ đồ họa ActiveX cho hình động để sử dụng.

Đánh giá