[DOWNLOAD]

 

Teacher Mark 5.5 là phần mềm nhập điểm cá nhân đơn giản dành cho các giáo viên, được thiết kế với mục tiêu: dành cho giáo viên quyền kiểm soát điểm cá nhân và giảm gánh nặng nhập điểm của người quản lý phần mềm School Viewer.

Teacher Mark 5.5 là phần mềm nhập điểm cá nhân đơn giản dành cho các giáo viên, được thiết kế với mục tiêu: dành cho giáo viên quyền kiểm soát điểm cá nhân và giảm gánh nặng nhập điểm của người quản lý phần mềm School Viewer.

Teacher Mark 5.5

Teacher Mark 5.5 – phần mềm nhập điểm cá nhân

Với phần mềm Teacher Mark 5.5, mỗi giáo viên sẽ có một tệp dữ liệu có phần mở rộng là TDF (Teacher Data File), được khởi tạo từ phần mềm School Viewer 5.0. Tệp dữ liệu này bao gồm các thông tin tương tự như một quyển sổ điểm thông thường của giáo viên.

Mối quan hệ giữa phần mềm Teacher Mark 5.5 với phần mềm School Viewer 5.0 hết sức chặt chẽ với trọng tâm là tệp dữ liệu điểm của giáo viên, thể hiện qua một số điểm sau:

– Dữ liệu ban đầu sẽ được khởi tạo và quy định từ chương trình School Viewer. Giáo viên chỉ được quyền nhập điểm, thay đổi các thông tin về điểm mà không được quyền tính toán hoặc thay đổi cách thức tính toán điểm trung bình.

– Dữ liệu điểm sau khi được giáo viên nhập sẽ được chuyển trở lại chương trình School Viewer. Mọi công việc tính toán cũng như in ấn báo cáo do School Viewer thực hiện.

 

Độ an toàn của Teacher Mark 5.5

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Teacher Mark 5.5 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Teacher Mark 5.5 để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *