[DOWNLOAD]

Romaco Timeout là một phần mềm hạn chế thời gian sử dụng máy tính của trẻ, do đó trẻ chỉ có thể sử dụng máy tính theo thời hạn quy định mà bạn đã thiết lập trong phần mềm.

Romaco Timeout là một phần mềm hạn chế thời gian sử dụng máy tính của trẻ, do đó trẻ chỉ có thể sử dụng máy tính theo thời hạn quy định mà bạn đã thiết lập trong phần mềm.
Ngoài ra, phần mềm Romaco Timeout còn có khả năng kiểm soát trẻ để ngăn chặn việc sử dụng trình duyệt web, các trang web cấm và các chương trình không phù hợp với trẻ.

Download Romaco Timeout

Download Romaco TimeoutHạn chế thời gian sử dụng máy tính của trẻ

Đặc biệt, bạn có thể hẹn giờ, thậm chí cho phép bạn giới hạn số giờ trong một ngày để sử dụng máy tính. Nếu con của bạn đang dành thời gian trên máy tính nhiều hơn việc học thì phần mềm này sẽ rất hữu ích.
Romaco Timeout 3.1.2.0 có mo đun có thể hạn chế độ dài của một phiên làm việc, tạo ra một giới hạn thời gian tích lũy hàng ngày, thiết lập một cửa sổ thời gian mà máy tính có sẵn, cũng như giám sát việc sử dụng web. Nó cũng có trang web và khả năng ngăn chặn chương trình.

Tổng Hợp

Độ an toàn của Romaco Timeout

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Romaco Timeout mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Romaco Timeout để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *