[DOWNLOAD]

Icon Scanner 2.1 cho phép xem và lưu lại những biểu tượng có trong những tập tin .dll, .exe, .cur, .ico một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất

Icon Scanner 2.1 cho phép xem và lưu lại những biểu tượng có trong những tập tin .dll, .exe, .cur, .ico một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất.

Download Icon Scanner 2.1

Download Icon Scanner 2.1Xem và lưu lại biểu tượng

Bạn có thể xem biểu tượng trong từng tập tin hay chỉ cần chọn thư mục là Icon Scanner 2.1 sẽ tự động “quét” toàn bộ tập tin thuộc thư mục ấy và liệt kê tất cả biểu tượng có trong chúng.

Tổng Hợp

Độ an toàn của Icon Scanner 2.1 xem và lưu lại biểu tượng

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Icon Scanner 2.1 xem và lưu lại biểu tượng mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Icon Scanner 2.1 xem và lưu lại biểu tượng để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *