Friday, July 19, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download PUMA phần mềm kế toán doanh nghiệp

[DOWNLOAD] PUMA là phần mềm kế toán doanh nghiệp đóng gói được phát triển để dành cho các doanh nghiệp…

By admin , in Phần mềm việt Quản lý phần mềm Việt , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

PUMA là phần mềm kế toán doanh nghiệp đóng gói được phát triển để dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

PUMA là phần mềm kế toán doanh nghiệp đóng gói được phát triển để dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 

Download PUMADownload PUMAPhần mềm kế toán doanh nghiệp

PUMA đạt tiêu chuẩn và điều kiện trong Thông tư số 103/2005/TT-BTC, ngày 24/11/2005; Đáp ứng chế độ kế toán cho Doanh Nghiệp vừa và nhỏ theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/9/2006 và chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ban hành này 20/3/2006. Sửa đổi, bổ sung theo thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài Chính.
PUMA được thiết kế với giao diện thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng, và đáp ứng tối đa nhu cầu quản lý kế toán của doanh nghiệp. Download PUMA là miễn phí.

Tổng Hợp

Độ an toàn của Download PUMA phần mềm kế toán doanh nghiệp

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Download PUMA phần mềm kế toán doanh nghiệp mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download PUMA phần mềm kế toán doanh nghiệp để sử dụng.

Đánh giá