Download Realtek RTL Gigabit and Fast Ethernet NIC Driver 6.49

[DOWNLOAD]   Driver cho các dòng RTL8139/810x/8169/8110. Phiên bản 6.49 là một bản phát hành vá lỗi.   Realtek RTL Gigabit and Fast Ethernet NIC Driver 6.49 (Windows 2000/XP/XP 64-bit) là một ứng dụng hữu ích từ Realtek Semiconductor sử dụng như trình điều khiển cho loạt RTL8100 (L) / RTL8139C (L) + / RTL8139D […]

Read More

Download driver BROADCOM Wireless 802.11b & 802.11g 4.10.40.1

[DOWNLOAD]   Hỗ trợ BROADCOM Wireless 802.11b và 802.11g Hỗ trợ BROADCOM Wireless 802.11b và 802.11g   Cài đặt driver cho card wireless Broadcom :Cách 1: sử dụng b43-fwcutter – Cài đặt b43-fwcutter Mã: $ sudo apt-get install b43-fwcutter– Cài đặt driverMã: $ wget http://downloads.openwrt.org/sources/broadcom-wl-4.80.53.0.tar.bz2 $ tar xjf broadcom-wl-4.80.53.0.tar.bz2 $ cd broadcom-wl-4.80.53.0/kmod $ sudo b43-fwcutter -w […]

Read More

Download Realtek RTL81xx Network Drivers for Windows XP 5.713

[DOWNLOAD] Realtek RTL81xx Network Drivers for Windows 98SE / ME / 2000 / XP 5.713   Realtek RTL81xx Network Drivers for Windows XP 5.713 Hỗ trợ: RTL8100B(L), RTL8100C(L), RTL8101L, RTL8139C(L), RTL8139C(L)+, RTL8139D(L), RTL8100(L), RTL8130, RTL8139B(L). Độ an toàn của Realtek RTL81xx Network Drivers for Windows XP 5.713 Chúng tôi đã phân tích phiên bản Realtek RTL81xx […]

Read More

driver Intel Network Adapter Set 10.3 Download

[DOWNLOAD] Phần mềm driver Intel Network Adapter Set 10.3 có thể chỉ áp dụng cho các mạch điều khiển Intel® Ethernet 8255x, 82562, and 8254x, 8257x. Download driver Intel Network Adapter Set 10.3 hoàn toàn miễn phí.   Phần mềm driver Intel Network Adapter Set 10.3 có thể chỉ áp dụng cho các mạch điều […]

Read More

Download Realtek RTL81xx Network Drivers for Vista 6.110

[DOWNLOAD] Realtek RTL81xx Network Drivers for Vista 6.110.   Realtek RTL81xx Network Drivers for Vista 6.110 Hỗ trợ: RTL8100B(L)/RTL8100C(L)/RTL8101L/RTL8139C(L)/RTL8139C(L)+/RTL8139D(L)/RTL8100(L), RTL8130/RTL8139B(L) Độ an toàn của Realtek RTL81xx Network Drivers for Vista 6.110 Chúng tôi đã phân tích phiên bản Realtek RTL81xx Network Drivers for Vista 6.110 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, […]

Read More