[DOWNLOAD]

 

Driver cho các dòng RTL8139/810x/8169/8110. Phiên bản 6.49 là một bản phát hành vá lỗi.

 

Realtek RTL Gigabit and Fast Ethernet NIC Driver 6.49 (Windows 2000/XP/XP 64-bit) là một ứng dụng hữu ích từ Realtek Semiconductor sử dụng như trình điều khiển cho loạt RTL8100 (L) / RTL8139C (L) + / RTL8139D (L), RTL8139C ( L) / RTL8100B (L) / RTL8100C (L), và RTL8139B (L) / RTL8130.
Điều này cập nhật mới nhất của Realtek RTL Gigabit và Driver Fast Ethernet NIC (Windows 2000/XP/XP 64-bit) 6,49 (2009/04/01) phiên bản đã được bổ sung ngày 23 tháng bảy năm 2009 và đã được phát hành ngày 01 tháng 4 cùng năm. Ứng dụng này hoạt động trên Windows XP, Windows XP 64-bit và Windows 2000.Realtek RTL Gigabit and Fast Ethernet NIC Driver 6.49 (Windows 2000/XP/XP 64-bit) là một trình điều khiển mạng mà chi phí không có gì để tải về, do đó bạn có thể sử dụng nó ngay lập tức và miễn là bạn muốn. Bạn có thể tải về cập nhật Realtek RTL Gigabit and Fast Ethernet NIC Driver 6.49 (Windows 2000/XP/XP 64-bit) để bắt đầu sử dụng những tính năng và trải nghiệm những lợi ích của nó ngày hôm nay.

Độ an toàn của Realtek RTL Gigabit and Fast Ethernet NIC Driver 6.49

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Realtek RTL Gigabit and Fast Ethernet NIC Driver 6.49 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Realtek RTL Gigabit and Fast Ethernet NIC Driver 6.49 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *