[DOWNLOAD]

Phần mềm driver Intel Network Adapter Set 10.3 có thể chỉ áp dụng cho các mạch điều khiển Intel® Ethernet 8255x, 82562, and 8254x, 8257x. Download driver Intel Network Adapter Set 10.3 hoàn toàn miễn phí.

 

Phần mềm driver Intel Network Adapter Set 10.3 có thể chỉ áp dụng cho các mạch điều khiển Intel® Ethernet 8255x, 82562 và 8254x, 8257x. driver Intel Network Adapter Set 10.3 Hỗ trợ cho các sản phẩm này được cung cấp bởi hãng sản xuất bo mạch hay hệ thống.

 

driver Intel Network Adapter Set 10.3

Giao diện driver Intel Network Adapter Set 10.3

 

Phiên bản driver Intel Network Adapter Set 10.3 bao gồm phần mềm và trình điều khiển cho Intel (R) PRO/100, Intel (R) PRO/1000, và Intel (R) các adapter PRO/10GbE và các kết nối mạng tích hợp.
Bạn không cần phải tải driver Intel Network Adapter Set 10.3 về một tập tin riêng biệt cho mỗi bộ chuyển đổi mạng Intel.
Mỗi tập tin bao gồm các trình điều khiển cho nhiều adapter trong đó có 10/100, gigabit, và 10 bộ điều hợp Gigabit.Download driver Intel Network Adapter Set 10.3 về này bao gồm chẩn đoán. Tải riêng biệt có sẵn cho Hướng dẫn người dùng và các tính năng khác.
Phần mềm driver Intel Network Adapter Set 10.3 cũng có thể áp dụng cho bộ điều khiển Intel ® Ethernet. Hỗ trợ cho các kết nối mạng trong xây dựng được cung cấp bởi nhà sản xuất hệ thống hoặc hội đồng quản trị.
Các trình điều khiển phần mềm được cung cấp trên trang này là phiên bản chung chung, và có thể được sử dụng cho các mục đích chung. Tuy nhiên, các nhà sản xuất máy tính thiết bị gốc (OEM) có thể đã thay đổi các tính năng, kết hợp các tùy chỉnh, hoặc thực hiện các thay đổi khác để đóng gói phần mềm hoặc phần mềm mà họ cung cấp. Để tránh không tương thích cài đặt bất kỳ tiềm năng trên hệ thống OEM của bạn, Intel khuyến cáo bạn nên kiểm tra với các OEM của bạn và sử dụng phần mềm được cung cấp thông qua nhà sản xuất hệ thống của bạn. Intel hay máy tính các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) có thể không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho một số hoặc tất cả các vấn đề có thể phát sinh từ việc sử dụng phiên bản chung của các trình điều khiển phần mềm này.

 

Có chứa các driver và phần mềm PROSet sau:

 

PRO/10Gbe Windows 2000, Server 2003 

PRO/1000 Windows 2000, Server 2003, XP 

PRO/100 Windows 2000, Server 2003, XP

Để cài đặt driver Intel Network Adapter Set 10.3 hay cập nhật driver và phần mềm PROSet, kích vòa nút ‘Install Drivers’ trong màn hình Autorun.exe và thực hiện theo các câu lệnh trên màn hình.

Chú ý: Trong một vài trường hợp Intel PROSet for Window* Device Manager có thể lỗi sau khi nâng cấp từ phiên bản cũ PROSet. Vì vậy khuyên cáo là nên gỡ bỏ phiên bản cũ của PROSet trước khi thực hiện nâng cấp.

Độ an toàn của driver Intel Network Adapter Set 10.3

Chúng tôi đã phân tích phiên bản driver Intel Network Adapter Set 10.3 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load driver Intel Network Adapter Set 10.3 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *