[DOWNLOAD]

 

Hỗ trợ BROADCOM Wireless 802.11b và 802.11g

Hỗ trợ BROADCOM Wireless 802.11b và 802.11g

 

Cài đặt driver cho card wireless Broadcom :Cách 1: sử dụng b43-fwcutter
– Cài đặt b43-fwcutter

Mã:
$ sudo apt-get install b43-fwcutter– Cài đặt driverMã:
$ wget http://downloads.openwrt.org/sources/broadcom-wl-4.80.53.0.tar.bz2
$ tar xjf broadcom-wl-4.80.53.0.tar.bz2
$ cd broadcom-wl-4.80.53.0/kmod
$ sudo b43-fwcutter -w /lib/firmware wl_apsta.o
– rebootCách 2: sử dụng ndiswrapper
– Blacklist b43, ssb, mac80211
Mã:
$ sudo echo “blacklist b43” >> /etc/modprobe.d/blacklist
$ sudo echo “blacklist ssb” >> /etc/modprobe.d/blacklist
$ sudo echo “mac80211” >> /etc/modprobe.d/blacklist
– Cài đặt ndiswrapper

Mã:
$ sudo apt-get install ndiswrapper
– Tải driver: http://www.box.net/shared/ddeqeq7mdd và giải nén
– Tiến hành cài đặt

Mã:
$ sudo ndiswrapper -i /đường/dẫn/đến/file/bcmwl5.inf
$ sudo ndiswrapper -m
$ sudo modprobe ndiswrapper
– Reboot
– Trong trường hợp ndiswrapper vẫn chưa load
Mã:
$ sudo echo “alias wlan0 ndiswrapper >> /etc/modprobe.confCách 3: sử dụng driver Broadcom STA
– Blacklist b43, ssb, mac80211 như cách 2
– Cài đặt driverMã:
$ sudo apt-get install broadcom-wl
– Reboot
 

Độ an toàn của driver BROADCOM Wireless 802.11b & 802.11g 4.10.40.1

Chúng tôi đã phân tích phiên bản driver BROADCOM Wireless 802.11b & 802.11g 4.10.40.1 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download driver BROADCOM Wireless 802.11b & 802.11g 4.10.40.1 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *