Wednesday, June 19, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download driver BROADCOM Wireless 802.11b & 802.11g 4.10.40.1

Hỗ trợ BROADCOM Wireless 802.11b và 802.11g Bạn đang tìm kiếm driver cho card wireless BROADCOM của mình? Hãy loại…

By admin , in Card mạng Download drivers , at Tháng Ba 25, 2020

Download driver BROADCOM Wireless

Hỗ trợ BROADCOM Wireless 802.11b và 802.11g

Bạn đang tìm kiếm driver cho card wireless BROADCOM của mình? Hãy loại bỏ sự bối rối với hướng dẫn cài đặt dưới đây!

Cài đặt driver cho card wireless Broadcom

Cách 1: Sử dụng b43-fwcutter

Đầu tiên, hãy cài đặt b43-fwcutter, một công cụ hữu ích cho việc cắt ra và cài đặt firmware của card wireless Broadcom.

$ sudo apt-get install b43-fwcutter

Tiếp theo, hãy tải driver từ nguồn để tiến hành cài đặt:

$ wget http://downloads.openwrt.org/sources/broadcom-wl-4.80.53.0.tar.bz2
$ tar xjf broadcom-wl-4.80.53.0.tar.bz2
$ cd broadcom-wl-4.80.53.0/kmod
$ sudo b43-fwcutter -w /lib/firmware wl_apsta.o

Sau khi hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phương pháp thứ 2 – ndiswrapper – để cài đặt driver cho card wireless Broadcom của mình.

Cách 2: Sử dụng ndiswrapper

Trước tiên, hãy “blacklist” các module b43, ssb, và mac80211 bằng cách thêm nội dung sau vào file /etc/modprobe.d/blacklist:

$ sudo echo "blacklist b43" >> /etc/modprobe.d/blacklist
$ sudo echo "blacklist ssb" >> /etc/modprobe.d/blacklist
$ sudo echo "mac80211" >> /etc/modprobe.d/blacklist

Tiếp theo, cài đặt ndiswrapper:

$ sudo apt-get install ndiswrapper

Tải driver từ nguồn và giải nén:

$ sudo ndiswrapper -i /đường/dẫn/đến/file/bcmwl5.inf
$ sudo ndiswrapper -m
$ sudo modprobe ndiswrapper

Khởi động lại máy tính và kiểm tra xem driver đã được cài đặt thành công chưa. Nếu ndiswrapper vẫn chưa hoạt động, hãy thêm dòng sau vào file /etc/modprobe.conf:

$ sudo echo "alias wlan0 ndiswrapper" >> /etc/modprobe.conf

Cách 3: Sử dụng driver Broadcom STA

  • Blacklist b43, ssb, và mac80211 như cách 2.
  • Cài đặt driver broadcom-wl:
$ sudo apt-get install broadcom-wl

Khởi động lại máy tính và kiểm tra xem driver đã được cài đặt thành công hay chưa.

Độ an toàn của driver BROADCOM Wireless 802.11b & 802.11g 4.10.40.1

Chúng tôi đã phân tích phiên bản driver BROADCOM Wireless 802.11b & 802.11g 4.10.40.1 mới nhất trên 20 trình quét virus hàng đầu. Đảm bảo rằng phần mềm này không chứa virus, bạn hoàn toàn yên tâm khi tải và sử dụng driver này.

Hãy truy cập Download123.vn để tải driver BROADCOM Wireless 802.11b & 802.11g 4.10.40.1 ngay bây giờ!

Đánh giá