Sunday, July 14, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

LumberJack4Logs

Download LumberJack4Logs – Phần mềm LumberJack4Logs

By admin , in Công cụ lập trình , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

LumberJack4Logs là một công cụ dùng dể xem và phân tích các file log, với khả năng mở rộng các định dạng dữ liệu bằng cách thêm các plugin phân tích cú pháp văn bản. Một ứng dụng nhỏ, dễ sử dụng, dựa trên ngôn ngữ lập trình Java chính vì vậy muốn sử dụng 

LumberJack4Logs là một công cụ dùng dể xem và phân tích các file log, với khả năng mở rộng các định dạng dữ liệu  bằng cách thêm các plugin phân tích cú pháp văn bản. Một ứng dụng nhỏ, dễ sử dụng, dựa trên ngôn ngữ lập trình Java chính vì vậy muốn sử dụng máy bạn phải cài đặt chương trình Java.

Độ an toàn của LumberJack4Logs

Chúng tôi đã phân tích phiên bản LumberJack4Logs mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download LumberJack4Logs để sử dụng.

Đánh giá