Sunday, June 16, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download Racket for Mac

[DOWNLOAD] Racket là một ngôn ngữ lập trình cho phép bạn nhanh chóng thử các hình động và GUI phức…

By admin , in Công cụ lập trình Công Cụ Lập Trình Khác , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Racket là một ngôn ngữ lập trình cho phép bạn nhanh chóng thử các hình động và GUI phức tạp. Để sắp xếp, bạn có thể kết hợp và gắn các hạng, module hoặc thành phần 

. Sau khi script của bạn trở thành bộ sưu tập lớn các module, trang bị cho Racket module của bạn bằng các khai báo rõ ràng nếu cần thiết. Racket có rất nhiều lựa chọn bởi nó không chỉ là ngôn ngữ script chuẩn hoặc ngôn ngữ lập trình đơn thuần. Chương trình này hỗ trợ mở rộng ngôn ngữ. Trong Racket, tạo một ngôn ngữ mới dễ dàng như việc viết một thư viện mới.

 

Phát triển phần mềm

Chế độ tương tác của Racket khuyên khích thử nghiệm, và script nhanh chóng dễ dàng kết hợp thành một hệ thống lớn hơn. Script nhỏ và hệ thống lớn đều được lợi từ biên soạn code JIT.

Phát triển ngôn ngữ

Mở rộng Racket bất cứ khi nào bạn muốn. Chỉnh sửa nó để phù hợp hơn vơi các tác vụ của bạn. Khi không cần thiết, bạn có thể loại bỏ các phần của một ngôn ngữ hoặc bắt đầu một ngôn ngữ mới.

Phát triển các kỹ năng

Cho dù bạn muốn biết thêm về ứng dụng ngôn ngữ lập trình hoặc các mẫu, hãy mở rộng phạm vi hiểu biết của mình, hoặc sẵn sàng tinh thần để thực hiện một nghiên cứu, Racket có thể giúp bạn trở thành một lập trình viên tốt hơn và một người xây dựng hệ thống chuyên nghiệp.

Độ an toàn của Racket for Mac

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Racket for Mac mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Racket for Mac để sử dụng.

Đánh giá