[DOWNLOAD]

Agena là công cụ học ngôn ngữ lập trình dễ dàng, được thiết kế để sử dụng trong khoa học, giáo dục, ngôn ngữ, đồ họa và rất nhiều ứng dụng khác, bao gồm cả script. 

 

Agena cung cấp cho bạn tất cả các công cụ cần thiết để thực thi ý tưởng nhanh chóng: các thuật toán phức tạp, xử lý văn bản hiệu quả, đồ họa, cấu trúc dữ liệu linh hoạt, lệnh thông minh, quản lý các gói đơn giản, cùng với rất nhiều cấu hình khác trong môi trường đa người dùng.

Người dùng có thể download bộ cài đặt dành cho Mac OS X, Windows, Linux, OS/2 và eComStation, Solaris, Haiku, và DOS.

Phiên bản mới này có:

  • Lệnh mới “os.setenv” đặt biến đổi môi trường trên mức độ hệ điều hành.
  • Trong Windows, “os.getenv” sẽ gọi chức năng Windows API để có thể nhận giá trị của biến đổi môi trường. Code Windows được viết bởi Mark Edgar.
  • Chức năng mới “os.environ” giúp quay lại tất cả biến đổi môi trường đã được gán trước đó vào trong một bảng.

Độ an toàn của Agena for Mac

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Agena for Mac mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Agena for Mac để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *