[DOWNLOAD]

Acunetix Web Vulnerability Scanner Version 7 có nhiều tính năng mới kiểm tra mức độ bảo mật của website, tự động truy cập và quét SVN, cải tiến khả năng kiểm tra Cross-site scripting (XSS) và sửa các lỗi khác. 

Hacker luôn tìm kiếm các lỗi XSS trong ứng dụng web của bạn như: bán hàng trực tuyến, form, trang đăng nhập, nội dung động. Bạn có thể phòng tránh điều này bằng cách quét ứng dụng web bằng Acunetix Web Vulnerability Scanner(WVS):

Acunetix Web Vulnerability Scanner

Acunetix Web Vulnerability Scanner – Tự động kiểm tra Website

– Acunetix WVS tự động kiểm tra ứng dụng web, tìm các lỗi XSS, SQL Injection,…
– Tường lửa, SSL và locked-down server đều không hiệu quả đối với việc hack ứng dụng web
– Acunetix sẽ kiểm tra ứng dụng web, tìm lỗi code dẫn đến lỗi XSS
– Acunetix cũng kiểm tra các lỗi khác trong những ứng dụng web phổ biến như joomla, PHPbb
– Acunetix giúp xác định file có lỗi XSS, cho phép bạn sửa chúng trước hacker phát hiện ra.

Acunetix Web Vulnerability Scanner Version 7 có nhiều tính năng mới kiểm tra mức độ bảo mật của website, tự động truy cập và quét SVN, cải tiến khả năng kiểm tra Cross-site scripting (XSS) và sửa các lỗi khác.

Tính năng mới của Acunetix Web Vulnerability Scanner

– Kiểm tra bảo mật ClientAccessPolicy.xml và CrossDomain.xml
– Kiểm tra các lổ thủng bảo mật
– Kiểm tra file htaccess có đọc được hay không
– Nginx PHP Code Execution thông qua FastCGI
– Nginx buffer underflow vulnerability
– Nginx PHP FastCGI Code Execution File Upload

Cải tiến
– Kiểm tra Cross-site scripting.

Theo congdongthongtin

Độ an toàn của Acunetix Web Vulnerability Scanner

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Acunetix Web Vulnerability Scanner mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Acunetix Web Vulnerability Scanner để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *