Download Visual Studio 2008 Express Edition

[DOWNLOAD] Visual Studio 2008 Express Edition là bộ cài đặt đầy đủ cả 4 công cụ Visual C# 2008 Express Edition, Visual C++ 2008 Express Edition   Các tính năng Visual Studio 2008 Express Edition :   Đơn giản Visual Studio 2008 Express Edition có thiết kế các ứng dụng Windows Presentation Foundation (WPF) tích […]

Read More

Download Notepad++ Công cụ soạn thảo

[DOWNLOAD]   Nếu bạn phải thường xuyên làm việc với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau chẳng hạn ASP, PHP, Java, C#, Python, Jsp, … thì thay vì sử dụng nhiều trình soạn thảo, bạn có thể sử dụng một trình soạn thảo hổ trợ tất cả các ngôn ngữ này.   Xin giới […]

Read More

Download Visual C++ 2008 Express Edition

[DOWNLOAD]   Phần mềm Visual C++ 2008 Express Edition, Tạo game FPS, giải đố, RTS và hơn thế nữa, tập trung làm các game thú vị mà không cần quan tâm các vấn đề kĩ thuật.   Visual C++ 2008 Express Edition (viết tắt là VS08) là một môi trường phát triển tích hợp (Integrated […]

Read More

Download Visual Basic 2008 Express Edition

[DOWNLOAD] Visual Basic 2008 Express Edition – Tạo các ứng dụng Windows mạnh mẽ, tích hợp đồ họa 2D và 3D, tích hợp các điều khiển âm thanh và video  Đơn giản – Visual Basic 2008 Express Edition Thiết kế các ứng dụng Windows Presentation Foundation (WPF) tích hợp hỗ trợ các nhà thiết kế. […]

Read More

Download C

[DOWNLOAD] Ngôn ngữ C-Free 4.0 Standard được xem là một trong số ngôn ngữ lập trình cơ bản mà hầu như sinh viên khoa CNTT của các trường cao đẳng, đại học đều gặp phải. Download C-Free 4.0 Standard sẽ giúp bạn điều đó.   Với phần mềm C-Free 4.0 Standard , việc viết code […]

Read More

Download Visual C# 2008 Express Edition

[DOWNLOAD] Xây dựng các ứng dụng dùng LINQ (Language Integrated Query) cho phép thêm khả năng truy vấn dữ liệu cho SQL Server, XML, và các objects trong Visual C#  Đơn giản Với Visual C# 2008 Express Edition  Visual C# 2008 Express Edition thiết kế các ứng dụng Windows Presentation Foundation (WPF) tích hợp hỗ […]

Read More

Download WampServer 2.0g

[DOWNLOAD] WampServer 2.0g là công cụ lập trình web động với: Apache, MySQL , PHP WampServer 2.0g là công cụ lập trình web động với: Apache, MySQL , PHP… WampServer là một gói gồm : · Apache  · MySQL · PHP · phpMyAdmin · SQLiteManager     Chức năng của WampServer WampServer của chức năng rất đầy […]

Read More