Download ThuanViet Billard (64

[DOWNLOAD] Phần mềm quản lý ThuanViet Billard (64-bit) thiết kế để quản lý các lĩnh vực: Bida (Bi-a), Cafe, Karaoke, nhà nghỉ… Sử dụng cực kỳ đơn giản, thao tác nhanh, gọn, chính xác. Phần mềm quản lý ThuanViet Billard 64-bit thiết kế để quản lý các lĩnh vực: quản lý Bia (Bi-a), quản lý […]

Read More

Download PUMA phần mềm kế toán doanh nghiệp

[DOWNLOAD] PUMA là phần mềm kế toán doanh nghiệp đóng gói được phát triển để dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.  PUMA là phần mềm kế toán doanh nghiệp đóng gói được phát triển để dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.   Download PUMA – Phần mềm kế toán doanh nghiệp […]

Read More

Download SG BillardShop phần mềm quản lý Bida

[DOWNLOAD] SG BillardShop (SG BIDA)là phần mềm quản lý Bida hỗ trợ quản lý tính tiền giờ, bán hàng và quản lý kho hàng cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.  SG BillardShop (SG BIDA) là phần mềm quản lý Bida hỗ trợ quản lý tính […]

Read More

Download TVS

[DOWNLOAD] Phần mềm Quản lý nhân sự tiền lương TVS HR 2.0 được xây dựng trên 2 tiêu chí chính là quản lý nhân sự và quản lý tiền lương của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong khối cơ quan nhà nước cũng như các đơn vị kinh tế tư nhân, liên doanh […]

Read More

Download Tony Accounting

[DOWNLOAD] Phần mềm kế toán Tony Accounting .Net 2010 là giải pháp phần mềm kế toán phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp: thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây dựng, … Cho phép tạo nhiều hệ thống sổ sách khác nhau phù hợp cho cá nhân sử dụng phần mềm vào dịch vụ […]

Read More