[DOWNLOAD]

Lecture Recorder 4.5.45081016 là công cụ ghi chép và thu âm bài giảng cho phép vừa ghi âm, vừa gõ thành văn bản những nội dung quan trọng.
Lecture Recorder 4.5.45081016 là công cụ ghi chép và thu âm bài giảng cho phép vừa ghi âm, vừa gõ thành văn bản những nội dung quan trọng.

Ưu điểm: Lecture Recorder 4.5.45081016 cho phép vừa ghi âm bài giảng, vừa gõ thành văn bản những nội dung quan trọng. Cách này đặc biệt hữu ích khi giáo viên tạo bài giảng. Có thể nghe lại, đối chiếu để hoàn chỉnh phần văn bản, và việc sử dụng văn bản dưới dạng file thì linh động vô cùng.
Điểm đặc biệt là LectureRecorder 4.5.45081016 thu âm rất nhạy, dễ dàng chỉnh sửa và xuất âm thanh sang dạng WAV để có thể biên tập bằng các chương trình khác.

Bên cạnh đó trong Lecture Recorder 4.5.45081016 còn có một sổ ghi chép giúp giáo viên có thể ghi khái quát những ý chính của bài giảng.

Độ an toàn của Lecture Recorder 4.5.45081016

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Lecture Recorder 4.5.45081016 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Lecture Recorder 4.5.45081016 để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *