[DOWNLOAD]

Realtek High Definition Audio Driver for Vista R2.55 là Realtek High Definition Audio Codec dành cho Windows Vista 32 bits và 64 bits

 

Realtek High Definition Audio Driver for Vista R2.55 là Realtek High Definition Audio Codec dành cho Windows Vista 32 bits và 64 bits

Realtek Audio Driver R2.55 là card âm thanh phiên bản R2.55 cập nhật ngày 03/12/2010.

Realtek Driver Hỗ trợ:

ALC882, ALC883, ALC885, ALC887, ALC888, ALC889, ALC892, ALC899, ALC861VD, ALC660, ALC662, ALC663, ALC665, ALC670, ALC680 ALC260, ALC262,ALC267, ALC268, ALC269, ALC270, ALC272, ALC273, ALC275

Độ an toàn của Realtek High-Definition Audio Driver for Vista R2.55 – Card âm thanh

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Realtek High-Definition Audio Driver for Vista R2.55 – Card âm thanh mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load Realtek High-Definition Audio Driver for Vista R2.55 – Card âm thanh để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *