[DOWNLOAD]

ChronoSync là ứng dụng quản lý dữ liệu có thể giúp bạn đồng bộ hoặc sao lưu các file/folder rất hiệu quả từ ổ cứng này sang ổ cứng khác. 

Độ an toàn của ChronoSync

Chúng tôi đã phân tích phiên bản ChronoSync mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download ChronoSync để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *