[DOWNLOAD]

XN Resource Editor là một trình nguồn mở hỗ trợ thay đổi thông tin tài nguyên (resource) trong một tập tin .RES, .EXE, .DLL , …. các resouce bao hàm: icon, hình, chữ, … của chương trình đó.

Là phần mềm mã nguồn mở viết bằng Borland Delphi, nên bạn có thể tải về sử dụng miễn phí, đồng thời cũng có thể tải về bản mã nguồn (source code) để tìm tòi học hỏi thêm. Tuy nhiên, cần lưu ý là hành vi thay đổi nội dung trình ứng dụng không phải của mình nhằm mục đích không trong sáng là không hợp pháp.

Độ an toàn của XN Resource Editor 3.0.0.1 Build 6000

Chúng tôi đã phân tích phiên bản XN Resource Editor 3.0.0.1 Build 6000 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load XN Resource Editor 3.0.0.1 Build 6000 để sử dụng.

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *