[DOWNLOAD]

XAMPP 1.7.2 for Linux bộ công cụ tổ hợp bao gồm Apache web server, MySQL, PHP và Perl dành cho nền tảng ứng dụng hệ điều hành Linux

Giới thiệu về phần mềm XAMPP 1.7.2 for Linux

XAMPP 1.7.2 for Linux bộ công cụ tổ hợp bao gồm Apache web server, MySQL, PHP và Perl dành cho nền tảng ứng dụng hệ điều hành Linux

Đối với nhiều người, việc cài riêng lẻ hoặc lần lượt từng thành phần như Apache web server, MySQL, PHP và  Perl là một quá trình phức tạp và thường xuyên xảy ra lỗi. Và từ khi XAMPP ra đời, tất cả các vấn đề trên đã được giải quyết nhanh chóng, đơn giản. Người sử dụng chỉ việc tải về máy, cài đặt, hoặc chỉ cần giải nén và bắt đầu sử dụng.

Bộ tổ hợp XAMPP 1.7.2 cho Linux bao gồm: Apache 2.2.12, MySQL 5.1.37, PHP 5.3.0 & PEAR + SQLite 2.8.17/3.6.16 + multibyte (mbstring) support, Perl 5.10.0, ProFTPD 1.3.2a, phpMyAdmin 3.2.0.1, OpenSSL 0.9.8k, GD 2.0.1, Freetype2 2.1.7, libjpeg 6b, libpng 1.2.12, gdbm 1.8.0, zlib 1.2.3, expat 1.2, Sablotron 1.0, libxml 2.7.2, Ming 0.4.2, Webalizer 2.21-02, pdf class 009e, ncurses 5.3, mod_perl 2.0.4, FreeTDS 0.63, gettext 0.17, IMAP C-Client 2007e, OpenLDAP (client) 2.3.11, mcrypt 2.5.7, mhash 0.8.18, eAccelerator 0.9.5.3, cURL 7.19.3, libxslt 1.1.8, phpSQLiteAdmin 0.2, libapreq 2.08, FPDF 1.6, XAMPP Control Panel 0.6, bzip 1.0.5, PBXT 1.0.08-rc, PBMS 0.5.08-alpha, ICU4C Library 4.2.1

Những tính năng chính của XAMPP 1.7.2 for Linux:

– Hoàn toàn miễn phí

– XAMPP for Linux Dễ dàng cài đặt, sử dụng và xóa bỏ khi không cần thiết. Chỉ việc tải về máy, cài đặt hoặc giải nén để bắt đầu sử dụng, xóa bỏ toàn bộ thư mục XAMPP trên hệ thống khi không cần dùng đến nữa.

Tổng Hợp

Độ an toàn của XAMPP 1.7.2 for Linux – Hỗ trợ lập trình PHP

Chúng tôi đã phân tích phiên bản XAMPP 1.7.2 for Linux – Hỗ trợ lập trình PHP mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load XAMPP 1.7.2 for Linux – Hỗ trợ lập trình PHP để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *