Sunday, July 14, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

WirelessMon 3.0

Download WirelessMon 3.0 – WirelessMon 3.0 – Kiểm soát trang thái wireless WiFi, Phát hiện và giám sát các điểm truy cập (AP) trên bất kỳ mạng không dây (WiFi)

By admin , in Internet & Email , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

WirelessMon 3.0 là một phần mềm cho phép người dùng giám sát trạng thái của wireless WiFi và thu nhập thông tin về các điểm truy nhập mạng không dây gần đó. WirelessMon ghi thông tin nó thu thập vào một file. 

WirelessMon 3.0 cung cấp đồ họa toàn diện về mức độ tín hiệu và IP thời gian thực và 802,11 số liệu thống kê WiFi. Nó có thể đăng nhập tất cả các thông tin không dây đã thu được vào một tập tin, cho các mục đích lưu trữ và tài liệu tham khảo trong tương lai.
WirelessMon 3.0 cho phép một người Phát hiện và giám sát các điểm truy cập (AP) trên bất kỳ mạng không dây (WiFi) trong phạm vi. Chương trình cung cấp thông tin quan trọng liên quan đến mỗi SSID nó định vị bao gồm cả cho dù AP là an toàn (hay không) và sẵn có để sử dụng.
Biểu đồ sử dụng kênh A trực tiếp cung cấp thông tin về mức độ lưu lượng truy cập cho mỗi kênh có sẵn. Thông tin này sẽ giúp quản lý mạng bằng cách chỉ ra các kênh có thể được sử dụng để giảm can thiệp và cải thiện thông qua.

WirelessMon 3.0 là một ứng dụng sâu sắc giúp bạn xác định điểm truy cập (AP) trên bất kỳ mạng không dây trong phạm vi, cũng như cung cấp cho bạn khả năng giám sát họ. Bạn được cung cấp thông tin cần thiết về mỗi SSID. Nó dễ dàng đặt mỗi SSID và xác định có hay không AP là an toàn hoặc có sẵn để sử dụng.

WirelessMon 3.0 cung cấp cho bạn thông tin có thể hỗ trợ trong việc giảm nhiễu và cải thiện thông qua. Bạn có thể tạo ra bản đồ phạm vi bảo hiểm được dựa trên sức mạnh của các tín hiệu từ các AP phát hiện. Điều này được thực hiện nhập khẩu của tôi một bản đồ hiện có vào ứng dụng, và sau đó tự vẽ các điểm trên bản đồ. Bạn cũng có thể sử dụng một thiết bị GPS.

Chuyên gia CNTT sẽ tìm thấy rằng WirelessMon là một lợi ích lớn và một công cụ hoàn hảo để xác định các yêu cầu củ

Người sử dụng của phiên bản Professional sẽ có tiền thưởng thêm là có thể tạo ra bản đồ bảo hiểm dựa trên cường độ tín hiệu của tất cả các AP được phát hiện. Để sử dụng chức năng này, người dùng cần phải nhập khẩu một bản đồ được tạo ra bởi một ứng dụng khác (ví dụ như chức năng quét). Một khi bản đồ được nạp, người dùng có thể âm mưu điểm bằng tay trên bản đồ, hoặc sử dụng một hệ thống định vị toàn cầu ( GPS ) thiết bị. Nếu làm thủ công, người sử dụng chọn một điểm trên bản đồ và chương trình sẽ tự động lưu trữ thông tin trên tất cả các AP nó có thể phát hiện có. GPS người dùng cần phải thiết lập hai điểm tham chiếu, sau đó họ có thể để nó vào chương trình để phát hiện vị trí của họ trên bản đồ và lưu trữ các thông tin AP cho mỗi điểm.
Quản lý mạng, người sử dụng máy tính xách tay và wardrivers tất cả sẽ tìm thấy WirelessMon 3.0  là công cụ hoàn hảo cho các yêu cầu mạng không dây của bạn có thể tải về miễn phí WirelessMon 3.0 Xây dựng 1005 .

– Test phần cứng và các thiết bị cắm ngoài của WiFi .
– Check mức độ tín hiệu cùng vùng mạng WiFi của bạn và mạng ở gần đó.
– Giúp định vị nguồn gốc của sự nhiễu mạng. maps.
– Tạo tín hiệu đầy đủ các ánh xạ của một vùng.
– ĐỊnh vị phù hợp angten wireless của bạn (Quan trong nhất là nó định hướng cho angten).
– Kiểm chứng bảo mật cho các điểm truy cập của vùng.
– Đo tốc độ và thông lượng của mạng và xem tỉ lệ dữ liệu có hiệu lực.

 

WirelessMon 3.0

 

WirelessMon 3.0 giao diện chương trình

 

Tổng hợp WirelessMon 3.0

Độ an toàn của WirelessMon 3.0

Chúng tôi đã phân tích phiên bản WirelessMon 3.0 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download WirelessMon 3.0 để sử dụng.

Đánh giá