[DOWNLOAD]

WinImage 8.10 là một bộ tạo ảnh đĩa đầy đủ để tạo, đọc và chỉnh sửa dễ dàng nhiều dạng ảnh và file hệ thống, bao gồm DMF, VHD, FAT, ISO, NTFS và Linux. Download WinImage 8.10 miễn phí.

Ảnh đĩa là một bản sao y nguyên của đĩa vật lý (đĩa mềm, CD-ROM, đĩa cứng, USB, đĩa VHD…) hoặc một phần dành riêng giữ gìn cấu trúc nguyên bản. Với WinImage 8.10 trong mọi hoàn cảnh, bạn có thể tái tạo ảnh đĩa trên ổ đĩa cứng hoặc một số môi trường khác, xem dung lượng, trích xuất những file trên nền ảnh, thêm những file và thư mục mới, thay đổi khuôn dạng, và chắp nối ảnh đĩa. Tất cả những điều này và hơn thế nữa đã được phân phối trong một giao diện nhạy bén cho phép tạo ảnh ngay lập tức khỏi hộp. WinImage 8.10 có những đặc tính “cool”!
– WinImage 8.10 Tạo ảnh đĩa từ một ổ đĩa mềm,
-Tháo gỡ file từ một ảnh đĩa,
WinImage 8.10 Tạo ra những ảnh đĩa trống rỗng,
-Đưa file và thư mục vào một ảnh đĩa hiện hành,
– WinImage 8.10 Chuyển đổi dạng ảnh đĩa,
-Chắp nối một ảnh đĩa,
– WinImage 8.10 Hỗ trợ những dạng đĩa không tiêu chuẩn DMF, 1.68MB…),
-Một chế độ “trợ giúp hàng loạt” mạnh mẽ cho phép bạn tự động hóa nhiều thao tác,
-Và nhiều hơn thế nữa!

 

WinImage 8.10

WinImage 8.10 – Tạo ảnh đĩa

Theo diendantinhoc.vn

 

Độ an toàn của WinImage 8.10 – Tạo ảnh đĩa

Chúng tôi đã phân tích phiên bản WinImage 8.10 – Tạo ảnh đĩa mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load WinImage 8.10 – Tạo ảnh đĩa để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *