[DOWNLOAD]

Verity Parental Control phần mềm hạn chế thời gian sử dụng máy tính của trẻ sẽ giúp trông coi con em của bạn một cách tinh tế. 

Với một nhấp chuột vào một nút, một đứa trẻ mở ra tâm trí của mình trên thế giới. Nếu không có quy định và giám sát, điều tốt internet có biến thành một cái gì đó xấu.
Verity Parental Control phần mềm hạn chế thời gian sử dụng máy tính của trẻ sẽ giúp trông coi con em của bạn một cách tinh tế.

Download Verity Parental Control

Download Verity Parental ControlHạn chế thời gian sử dụng máy tính của trẻ

Về Verity Parental Control cho phép giám sát và giảm dòng, ngăn chặn các trang web và các ứng dụng và theo dõi các hoạt động. Chương trình sẽ hiển thị một danh sách các trang web truy cập, số lần nhấp chuột và các nét chính. Các bản ghi thời gian dành cho mỗi chương trình và định kỳ có ảnh chụp màn hình.
Verity Parental Control không chỉ là những gì con của bạn không, nhưng trong bao lâu mà bạn nên điều chỉnh. Verity Parental Control cho phép bạn thiết lập giới hạn thời gian sử dụng máy tính hàng ngày. Tất cả các dữ liệu được tạo ra có thể truy cập trong một giao diện web bảo vệ mật khẩu.

Tổng Hợp

Độ an toàn của Verity Parental Control

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Verity Parental Control mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Verity Parental Control để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *