[DOWNLOAD]

TubeChop – Bạn muốn chia sẻ với bạn bè một video clip độc đáo có ở Youtube, tuy nhiên chỉ muốn người nhận xem đoạn quan trọng trong đó mà không cần phải xem hết clip. Với yêu cầu này, bạn có thể sử dụng dịch vụ cắt đoạn video trực tuyến.

TubeChop – Bạn muốn chia sẻ với bạn bè một video clip độc đáo có ở Youtube, tuy nhiên chỉ muốn người nhận xem đoạn quan trọng trong đó mà không cần phải xem hết clip. Với yêu cầu này, bạn có thể sử dụng dịch vụ cắt đoạn video trực tuyến.

TubeChop

TubeChopTrang web chia sẻ video trực tuyến

Trang web TubeChop hỗ trợ bạn trích đoạn video là miễn phí.

Độ an toàn của TubeChop – Trích đoạn video ở Youtube

Chúng tôi đã phân tích phiên bản TubeChop – Trích đoạn video ở Youtube mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load TubeChop – Trích đoạn video ở Youtube để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *