Thursday, July 25, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

TipCase File Splitter 1.0

Download TipCase File Splitter 1.0 – Phần mềm TipCase File Splitter 1.0 giúp chia nhỏ file dung lượng lớn một ứng dụng miễn phí và nối các file được chia lại th

By admin , in Ứng dụng văn phòng tổng hợp , at Tháng Ba 26, 2020

[DOWNLOAD]

TipCase File Splitter 1.0 giúp chia nhỏ file dung lượng lớn một ứng dụng miễn phí và nối các file được chia lại thành file lớn ban đầu. 

TipCase File Splitter 1.0 giúp chia nhỏ file dung lượng lớn một ứng dụng miễn phí và nối các file được chia lại thành file lớn ban đầu.

TipCase File Splitter 1.0

TipCase File Splitter 1.0 – Chia nhỏ file dung lượng lớn

Chương trình TipCase File Splitter được thiết kế là một ứng dụng nhỏ sẽ giúp bạn cắt và chia nhỏ file lớn ra thành các file nhỏ hơn để dễ dàng chia sẻ hơn. Chương trình hỗ trợ chia nhỏ file tới 1.4 M hoặc kích thước nhỏ hơn và cũng bao gồm một bộ nối file cho phép bạn nối các file được chia ra lại thành file lớn ban đầu. TipCase File Splitter hoàn toàn miễn phí và dễ sử dụng.

Độ an toàn của TipCase File Splitter 1.0

Chúng tôi đã phân tích phiên bản TipCase File Splitter 1.0 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download TipCase File Splitter 1.0 để sử dụng.

Đánh giá