Sunday, July 14, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

SAT Dictionary 1.0 – Hỗ trợ học tập Download

[DOWNLOAD] SAT Dictionary 1.0 là một ứng dụng nhỏ có chứa 3500 + lời nói và ý nghĩa của chúng…

By admin , in Hỗ trợ học tập Phần mềm giáo dục , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

SAT Dictionary 1.0 là một ứng dụng nhỏ có chứa 3500 + lời nói và ý nghĩa của chúng được lấy từ danh sách của Barron Word SAT. Download phần mềm SAT Dictionary 1.0 miễn phí.

 

SAT Dictionary 1.0 là một ứng dụng nhỏ có chứa 3500 + lời nói và ý nghĩa của chúng được lấy từ danh sách của Barron Word SAT.

SAT Dictionary 1.0 là một chương trình từ điển có thể tìm kiếm các từ một cách nhanh chóng.

SAT Dictionary 1.0 sử dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân để tìm kiếm, thông qua các từ được sắp xếp một cách nhanh chóng.

 

 

Độ an toàn của SAT Dictionary 1.0 – Hỗ trợ học tập

Chúng tôi đã phân tích phiên bản SAT Dictionary 1.0 – Hỗ trợ học tập mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load SAT Dictionary 1.0 – Hỗ trợ học tập để sử dụng.

Đánh giá