Tuesday, July 23, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Sandboxie – Phần mềm bảo vệ dữ liệu của máy tính Download

[DOWNLOAD] Khi bạn chạy một chương trình trên máy tính, dữ liệu sẽ được đọc từ đĩa cứng vào chương…

By admin , in Bảo vệ File - Thư mục Dữ liệu - File , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Khi bạn chạy một chương trình trên máy tính, dữ liệu sẽ được đọc từ đĩa cứng vào chương trình, và sau khi kết thúc nó sẽ được ghi trở lại đĩa cứng. Sandboxie sẽ làm thay đổi quá trình trên

 

Bằng cách chặn thao tác đọc/ghi đó: toàn bộ dữ liệu từ đĩa cứng sẽ được trao đổi qua trung gian là Sandboxie. Khi đọc, dữ liệu sẽ được đọc từ đĩa cứng vào Sandboxie, tuy nhiên dữ liệu sẽ không bao giờ được ghi trực tiếp từ Sandboxie trở lại đĩa cứng. Điều này có thể sẽ giúp bạn bảo mật bằng cách không cho chương trình vượt qua giới hạn của Sandboxie để tác động đến ổ cứng.

 

 

Sandboxie - phần mềm bảo vệ dữ liệu

Phần mềm bảo vệ dữ liệu Sandboxie

Sandboxie chạy chương trình của bạn trong một vùng riêng và ngăn cản chúng gây những biến đổi lâu dài cho các chương trình khác và dữ liệu của bạn. Sandboxie cung cấp trình duyệt web an toàn bằng cách chạy trình duyệt web của bạn dưới sự bảo vệ của Sandboxie có nghĩa là tất cả các phần mềm độc hại được tải bởi trình duyệt này được mắc kẹt trong vùng bảo vệ và có thể được loại bỏ dễ dàng. Sandboxie có riêng tư tăng cường lịch sử duyệt web, cookies, và các tập tin tạm thời lưu trữ được thu thập trong khi thời gian duyệt web trong sandbox và không bị rò rỉ vào Windows. Sandboxie ngăn chặn mặc-và-giọt nước mắt trong Windows bằng cách cài đặt phần mềm vào một chỗ thử cô lập.

Mũi tên màu đỏ cho thấy sự thay đổi khi chạy một phần mềm trong máy tính của bạn. Ô chữ nhật tên Hard disk (no sandbox) hiển thị những thay đổi khi chạy một phần mềm một cách bình thường. Ô chữ nhật tên Hard disk (with sandbox) hiển thị sự thay đổi khi chạy một phần mềm dưới sự kiểm soát của Sandboxie. Sự minh họa trực quan đó cho thấy Sandboxie có thể chắn và cách ly những thay đổi bằng một sandbox, được miêu tả như khung màu vàng trong hình. Điều đó còn minh họa nhiều sự thay đổi cùng lúc có thể được xóa bỏ trong một lần duy nhất.

 

Lợi ích của SandboxieSecure Web duyệt: Chạy trình duyệt web của bạn dưới sự bảo vệ của Sandboxie có nghĩa là tất cả các phần mềm độc hại được tải bởi trình duyệt này được mắc kẹt trong vùng bảo vệ và có thể được loại bỏ dễ dàng.
    Tăng cường bảo mật: Browsing history, cookies, và các tập tin tạm thời lưu trữ được thu thập trong khi thời gian duyệt web trong Sandboxie và không bị rò rỉ vào Windows.
    An toàn thư điện tử: Virus và phần mềm độc hại khác có thể được ẩn trong email của bạn không thể thoát ra khỏi Sandboxie và không thể lây nhiễm hệ thống thực sự của bạn. 
Windows gọn gàng:
Ngăn chặn mặc-và-giọt nước mắt trong Windows bằng cách cài đặt phần mềm vào một chỗ thử cô lập.

 

Tổng Hợp

Độ an toàn của Sandboxie – Phần mềm bảo vệ dữ liệu của máy tính

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Sandboxie – Phần mềm bảo vệ dữ liệu của máy tính mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load Sandboxie – Phần mềm bảo vệ dữ liệu của máy tính để sử dụng.

Đánh giá