[DOWNLOAD]

RevolverHD là giải pháp lưu trữ và ghi đĩa hoàn hảo dành cho video AVCHD của bạn. Phần mềm này có thể dễ dàng tạo đĩa DVD bluray chất lượng cao hoặc lưu trữ có chứa video bạn muốn lưu

RevolverHD là giải pháp lưu trữ và ghi đĩa hoàn hảo dành cho video AVCHD của bạn. Phần mềm RevolverHD có thể dễ dàng tạo đĩa DVD bluray chất lượng cao hoặc lưu trữ có chứa video bạn muốn lưu

 

RevolverHD

RevolverHD – phần mềm ghi đĩa DVD

Các tính năng chính của RevolverHD :

Ghi đĩa chất lượng cao: tạo phim AVCHD và ghi chúng ra đĩa DVD chất lượng cao có thể chạy trên hầu hết các thiết bị Bluray.

AVCHD DVDs

RevolverHD có thể tạo phim AVCHD và tạo đĩa DVD AVCHD chất lượng cao. Đĩa DVD này có thể chạy trên bất kì đầu chạy Bluray nào. Chúng tôi đã thử nghiệm trên đầu Bluray của Sony, Panasonic và Samsung cũng như PlayStation3.

AVCREC DVDs

Liên doanh Blu-ray mới đây đã cho ra một loại định dạng đĩa mới có tên AVCREC. AVCREC cũng tương tự như AVCHD và có thể sử dụng để tạo đĩa DVD chất lượng cao. Đầu chạy Bluray mới sẽ bắt đầu hỗ trợ AVCREC và không lâu nữa tất cả các đầu Bluray mới sẽ hỗ trợ định dạng này. Vậy nên, RevolverHD cũng hỗ trợ tạo đĩa DVD AVCREC.

RevolverHD lưu trữ Camera

RevolverHD có thể tạo bất kì bộ phim AVCHD nào và tạo lưu trữ AVCHD Camera Archive. Lưu trữ này sẽ được nhận dạng bởi iMovie và Final Cut giống như một camera, cho phép bạn nhập các bộ phim này khi cần.

Độ an toàn của RevolverHD – Lưu trữ và ghi đĩa

Chúng tôi đã phân tích phiên bản RevolverHD – Lưu trữ và ghi đĩa mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load RevolverHD – Lưu trữ và ghi đĩa để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *