[DOWNLOAD]

Perfect HRM – Phần mềm quản lý nhân sự cung cấp giải pháp tổng thể trong lĩnh vực quản lý nhân sự, tiền lương.

Perfect HRM – Phần mềm quản lý nhân sự cung cấp giải pháp tổng thể trong lĩnh vực quản lý nhân sự, tiền lương. Phần mềm Perfect HRM hỗ trợ những tính năng mới như quản lý bảo hiểm xã hội, quản lý thuế thu nhập cá nhân, quản lý thông tin đa cấp, đa ngành, phù hợp cho công ty có nhiều phòng ban, nhiều chi nhánh, hỗ trợ các chức năng tìm kiếm, truy vấn động theo tất cả các chỉ tiêu có trong cơ sở dữ liệu, lập các báo cáo thống kê nhanh theo các yêu cầu của lãnh đạo, giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hướng dẫn chi tiết trong từng chức năng của phần mềm.

Perfect HRM Hỗ trợ nhập dữ liệu các thông tin nhân sự từ excel và ngược lại, chấm công máy tự động, chính xác.

 

Perfect HRM

Perfect HRM – Phần mềm quản lý nhân sự

 

Chức năng của Perfect HRM

– Hệ thống:
+ Perfect HRM Quản lý, phân quyền và theo dõi người dùng trong hệ thống.
+ Sao lưu và phục hồi dữ liệu, giúp hệ thống ổn định và an toàn.
+ Thiết lập mật khẩu.

– Danh mục:
+ Perfect HRM Quản lý danh mục phòng ban, chức vụ, mức lương, phụ cấp.
+ Perfect HRM Quản lý cách tính lương, thông số lương.
+ Perfect HRM Quản lý thông tin đánh giá nhân viên.

– Nghiệp vụ:
+ Perfect HRM Quản lý nhân viên.
+ Chấm công, tính lương tự động.
+ Perfect HRM Quản lý thuế thu nhập cá nhân.
+ Perfect HRM Quản lý bảo hiểm xã hội.
+ Tìm kiếm thống kê.

– Báo cáo:
+ Báo cáo tình hình nhân sự, thông tin quá trình làm việc của nhân viên, và các đợt tuyển dụng.
+ Báo cáo thuế thu nhập cá nhân…
+ Báo cáo bảo hiểm xã hội…

 

 

Độ an toàn của Perfect HRM – Phần mềm quản lý nhân sự

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Perfect HRM – Phần mềm quản lý nhân sự mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load Perfect HRM – Phần mềm quản lý nhân sự để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *