Tuesday, July 23, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Live Backup Now

Download Live Backup Now – Phần mềm Live Backup Now

By admin , in Dữ liệu - File , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Live Backup Now là một phần mềm backup file liên tục và thời gian thực cho người dùng và cho máy chủ file. 

Live Backup Now 5.0 là một phần mềm backup file liên tục và thời gian thực cho người dùng và cho máy chủ file. Nó có khả năng tự động thực hiện backup các file quan trọng của bạn khi chúng được lưu. Nó giúp bạn capture mọi tình thế file khi và bảo vệ chống lại hiện tượng mất và lỗi. Cho phép bạn có thể khôi phục dữ liệu ở bất cứ điểm thời gian nào trong chế độ CDP (chế độ bảo vệ dữ liệu liên tục). Không cần phải nghĩ nhiều về tiện ích này, dữ liệu của bạn sẽ được backup tự động trong chế độ nền. Làm việc với nhiều mục tiêu backup/tạo bản sao (đĩa cục bộ, ổ đĩa mạng, thiết bị ngoài, thiết bị NAS), hoặc backup FTP thời gian thực.

 

Độ an toàn của Live Backup Now

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Live Backup Now mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Live Backup Now để sử dụng.

Đánh giá