Tuesday, July 16, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Little Disc Plus for Mac

Download Little Disc Plus for Mac – Little Disc Plus for Mac phần mềm giúp lưu trữ bản sao ổ cứng và các file. Chương trình này cho phép người dùng có thể chuyể

By admin , in Hệ thống , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Little Disc Plus for Mac phần mềm giúp lưu trữ bản sao ổ cứng và các file. Chương trình này cho phép người dùng có thể chuyển đổi (BIN, DAA, DMG, GBI, IMG, ISO, MDF, NRG, SPARSEBUNDLE, SPARSEIMAGE, TOAST, UIF), tạo (DMG, ), làm ra (CDR, DMG, IMG, ISO, 

Little Disc+ rất chuyên nghiệp trong việc lưu trữ bản sao ổ cứng và các file. Chương trình này cho phép người dùng có thể chuyển đổi (BIN, DAA, DMG, GBI, IMG, ISO, MDF, NRG, SPARSEBUNDLE, SPARSEIMAGE, TOAST, UIF), tạo (DMG, ), làm ra (CDR, DMG, IMG, ISO, SPARSEBUNDLE, SPARSEIMAGE), chia nhỏ (DMG) của file sao lưu ổ cứng. Little Disc+ cũng có thể đọc và giải nén các file lưu trữ (.7z, .tar, .rar, .zip, bz2, …).

Little Disc Plus for Mac

Little Disc Plus for Mac – Lưu trữ bản sao ổ cứng

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Little Disc Plus for Mac để nén các folder thành các file nén lưu trữ (.7z, .gz, .zip, .bzip, .tar) cùng với (hoặc không cần) mật khẩu mã hóa. Bạn có cần phải gắn kèm một file đồng ý tuân theo các điều khoản thỏa thuận (SLA.r) vào một file sao lưu DMG? Little Disc Plus for Mac cũng sẽ thực hiện việc này rất nhanh chóng và dễ dàng.

Độ an toàn của Little Disc Plus for Mac

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Little Disc Plus for Mac mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Little Disc Plus for Mac để sử dụng.

Đánh giá