[DOWNLOAD]

Javascript PopWin EX 1.0 là chương trình tạo 1 cửa sổ popup có thể tự động mất sau 1 khoảng thời gian. Và bạn cũng không cần phải viết bất cứ 1 đoạn mã nào, chương trình sẽ làm hộ bạn.

Javascript PopWin EX 1.0 là chương trình tạo 1 cửa sổ popup có thể tự động mất sau 1 khoảng thời gian. Và bạn cũng không cần phải viết bất cứ 1 đoạn mã nào, chương trình sẽ làm hộ bạn. Những file cần thiết để upload lên server cũng sẽ được nhớ đúng chỗ giúp bạn dễ dàng upload.

Javascript PopWin EX 1.0

Javascript PopWin EX 1.0 – tạo cửa sổ popup

Javascript PopWin EX 1.0 cho phép bạn sử dụng chương trình cấu hình Script để tùy chỉnh đầu ra của bạn. Javascript PopWin EX 1.0 cho phép bạn thiết lập các văn bản, hình ảnh, font chữ, màu sắc, URL và nhiều hơn nữa các tập lệnh Javascript của bạn.
Không cần phải viết bất kỳ mã bởi vì chương trình cấu hình Script sẽ tạo ra cho bạn. Javascript PopWin EX 1.0 là chương trình phần mềm thậm chí cho phép bạn xem trước Script Javascript của bạn sẽ xem xét mà không có bất kỳ cần phải rời khỏi chương trình.
 

Độ an toàn của Javascript PopWin EX 1.0 – Tạo cửa sổ popup

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Javascript PopWin EX 1.0 – Tạo cửa sổ popup mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load Javascript PopWin EX 1.0 – Tạo cửa sổ popup để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *