[DOWNLOAD]

Invoice là phần mềm in hoá đơn, phần mềm giúp cho doanh nghiệp quản lý các hoá đơn và in ấn các hoá đơn GTGT một cách nhanh chóng thay cho việc xuất hoá đơn bằng tay.

Invoice là phần mềm in hoá đơn, phần mềm giúp cho doanh nghiệp quản lý các hoá đơn và in ấn các hoá đơn GTGT một cách nhanh chóng thay cho việc xuất hoá đơn bằng tay.

+ Invoice  Quản lý danh sách khách hàng: Tên công ty, địa chỉ công ty, số điện thoại, mã số thuế, tài khoản ngân hàng…)
+ Invoice Quản lý danh mục hàng hóa: mã hàng hóa, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá
+ Tổng hợp các hóa đơn đã in.
+ Invoice Theo dõi hóa đơn hủy.
+ Invoice  Thống kê hóa đơn đã xuất, hủy.
+ Kết xuất ra file excel theo mẫu của BC26 (phần mềm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của chi cục thuế)
+ Có nhân viên cài đặt và dướng dẫn trực tiếp
+ Tư vấn, hướng dẫn qua điện thoại.

Hệ thống:

+ Chạy trên mạng nội bộ LAN: server & client
+ Phân quyền sử dụng theo từng nhân viên
+ Khai báo được danh mục mở rộng
+ Phân quyền báo cáo, truy xuất số liệu chặt chẽ
+ Tùy chỉnh khổ in dễ dàng

Chức năng chính:

– In hóa đơn GTGT theo mẫu chi cục thuế (hoặc mẫu riêng tự thiết kế).

– In hóa đơn trực tiếp từ máy in và giấy in thông thường

– Quản lý danh sách khách hàng: Tên công ty, địa chỉ công ty, số điện thoại, mã số thuế, tài khoản ngân hàng…)

– Quản lý danh mục hàng hóa: mã hàng hóa, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá

– Tổng hợp các hóa đơn đã in.

– Theo dõi hóa đơn hủy.

– Invoice Thống kê hóa đơn đã xuất, hủy.

– Invoice Thống kê doanh thu theo hóa đơn xuất.

– Báo cáo xuất kho theo hóa đơn xuất.

– Thống kê công nợ khách hàng theo hóa đơn xuất

– Kết xuất ra file excel theo mẫu của BC26 (phần mềm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của chi cục thuế)

 

Độ an toàn của Invoice – Phần mềm in hóa đơn GTGT

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Invoice – Phần mềm in hóa đơn GTGT mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load Invoice – Phần mềm in hóa đơn GTGT để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *