[DOWNLOAD]

ImTOO OGG Converter 2.1 là trình chuyển đổi đơn giản và có hiệu lực đối với chuyển đổi file OGG và chuyển đổi OGG sang MP3, OGG sang WAV, và hỗ trợ quá trình chuyển đổi giữa OGG, MP3, WMA, WAV. 

ImTOO OGG Converter 2.1 là trình chuyển đổi đơn giản và có hiệu lực đối với chuyển đổi file OGG và chuyển đổi OGG sang MP3, chuyển đổi OGG sang WAV, và hỗ trợ quá trình chuyển đổi giữa OGG, MP3, WMA, WAV.

ImTOO OGG Converter 2.1

Giao diện của ImTOO OGG Converter 2.1

 

Từ ImTOO OGG Converter 2.1 hỗ trợ cho thẻ ID3, và mọi thẻ ID3 với những file gốc có thể được dành riêng sau khi chuyển đổi.

ImTOO OGG Converter 2.1 cung cấp cho người sử dụng cách thức chuyển đổi định dạng file âm thanh với chỉ 1 vài cú click chuột.

Độ an toàn của ImTOO OGG Converter 2.1

Chúng tôi đã phân tích phiên bản ImTOO OGG Converter 2.1 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download ImTOO OGG Converter 2.1 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *