Sunday, July 14, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Improved DailyMotion Downloader 0.9.8

[DOWNLOAD] Improved DailyMotion Downloader 0.9.8 là một phần mềm sẽ giúp bạn tải các video của DailyMotion về máy tính….

By admin , in Hỗ trợ Download Internet & Email , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Improved DailyMotion Downloader 0.9.8 là một phần mềm sẽ giúp bạn tải các video của DailyMotion về máy tính.

 

Improved DailyMotion Downloader 0.9.8 là một phần mềm sẽ giúp bạn tải các video của DailyMotion về máy tính. Chương trình tự động phát hiện các video và tải chúng về với các định dạng như AVI, FLV, 3GP, MP3. Mỗi khi bạn tải một video, bạn có thể dừng, tiếp tục tải hoặc hủy bỏ việc tải xuống.

Improved DailyMotion Downloader 0.9.8

Giao diện phần mềm Improved DailyMotion Downloader 0.9.8

 

Cải thiện DailyMotion Downloader được sử dụng để tải về một video từ DailyMotion để máy tính của bạn. Ứng dụng tự động phát hiện video bạn đang xem trong trình duyệt, và tải về nó để định dạng của sự lựa chọn của bạn: AVI, MP3, 3GP, FLV.Improved DailyMotion Downloader 0.9.8  dựa cắm, và hỗ trợ DailyMotion, YouTube và các trang web Break.com, với sự hỗ trợ cho các trang web đến sớm. Tất cả các trình duyệt được hỗ trợ, bao gồm Internet Explorer, Chrome, FireFox và Opera. Tất cả các phiên bản của Windows với 2.0 Framework. Net được hỗ trợ.
Bạn có thể nâng cấp cải tiến DailyMotion Downloader bằng cách tải bổ sung mới được công bố trên Internet bằng cách sử dụng giao diện của ứng dụng quản lý các plugin. Tự động cập nhật tính năng này sẽ đảm bảo rằng downloader sẽ làm việc ngay cả khi các trang web hỗ trợ thay đổi cấu trúc HTML của họ trong tương lai.
Mỗi video được lựa chọn để tải về được xếp hàng đợi vào màn hình tải, nơi bạn có thể cho nhiều file video tải về phía sau. Tạm dừng, tiếp tục và hủy bỏ điều khiển có sẵn để tải về.

 

 

Độ an toàn của Improved DailyMotion Downloader 0.9.8

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Improved DailyMotion Downloader 0.9.8 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Improved DailyMotion Downloader 0.9.8 để sử dụng.

Đánh giá