[DOWNLOAD]

Haali Media Splitter 1.7 là một chương trình dùng để chia nhỏ các file media hỗ trợ cả Win9x và các hệ thống thực. 
Haali Media Splitter 1.7 là một chương trình dùng để chia nhỏ các file media hỗ trợ cả Win9x và các hệ thống thực.

Haali Media Splitter 1.7 đề xuất hỗ trợ hầu hết các thành phần của Matroska, thực hiện trong lõi “phân tích”. DS splitter hỗ trợ nhiều track và các đoạn đã được liên kết với nhau và/hoặc các file đã ghép nối với nhau.Dưới đây là một số tính năng chính của Haali Media Splitter 1.7
Haali Media Splitter 1.7 Hỗ trợ cho hầu như tất cả các yếu tố Matroska được thực hiện trong các thư viện phân tích cú pháp cốt lõi. Splitter DS hỗ trợ multitrack và multisegment liên kết và / hoặc nối các tập tin:
Haali Media Splitter 1.7 Hỗ trợ các thùng chứa:
· Matroska
· MP4
· AVI
· OGG / OGM
· MPEG TS

 

Tổng hợp

 

 

Độ an toàn của Haali Media Splitter 1.7

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Haali Media Splitter 1.7 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Haali Media Splitter 1.7 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *