[DOWNLOAD]

Audio CD Burner là trình tạo đĩa CD từ wav, mp3,.. các tập tin WMA miễn phí. 

Audio CD Burner là trình tạo đĩa CD từ wav, mp3,.. các tập tin WMA miễn phí.

Một số tính năng chính:

  • Ghi đĩa CD nhạc từ wav, mp3, wma…;
  • Giải mã định dạng nhạc nén.
  • Theo dõi âm thanh để thiết lập một âm thanh cá nhân.

Độ an toàn của Free Audio CD Burner

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Free Audio CD Burner mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Free Audio CD Burner để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *