[DOWNLOAD]

Folder Replica là phần mềm dùng để đồng bộ hóa các thư mục với nhau, bạn có thể đồng bộ và tránh truyền dữ liệu không cần thiết. 

Folder Replica là phần mềm dùng để đồng bộ hóa các thư mục với nhau, Với Folder Replica, bạn có thể đồng bộ và tránh truyền dữ liệu không cần thiết mỗi khi bạn muốn tạo một bản sao mới với dữ liệu của bạn.

Folder Replica

Folder Replica – Đồng bộ hóa thư mục

Các tính năng chính của Folder Replica:
– ADVANCED BACKUP (ONE WAY SYNC): giữa các thư mục mà không cần phải sao chép lại các tập tin hiện có, đổi tên, di chuyển các tập tin.
– FOLDER SYNC (TWO WAY SYNC): không cần phải theo dõi thay đổi đăng nhập.
– DELETION OF DUPLICATE FILES: xóa các file trùng lặp trong thư mục
– COMPARE & COPY MISSING FILES: copy file giữa các thư mục
– CRC FILE CHECK: kiểm tra file crc giữa 2 thư mục
– MULTIPLE SYNC JOBS: đồng bộ hóa trong danh sách thư mục.

Thu Hương

Độ an toàn của Folder Replica

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Folder Replica mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Folder Replica để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *