[DOWNLOAD]

EquPixy là add-in dành cho Word, cho phép chèn các công thức và biểu tượng toán học đơn giản vào nội dung của file văn bản. Thế mạnh của EquPixy đó là hỗ trợ khá tốt việc gõ các công thức và phương trình hóa học.

 

Độ an toàn của EquPixy 3.0

Chúng tôi đã phân tích phiên bản EquPixy 3.0 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load EquPixy 3.0 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *