[DOWNLOAD]

Driver Acer Aspire 1800 đây là bộ trình điều khiển dành cho máy tính xách tay Acer và nó hỗ trợ cho Windows XP. 

Driver Acer Aspire 1800 đây là bộ trình điều khiển dành cho máy tính xách tay Acer và nó hỗ trợ cho Windows XP.

Acer Preload Security Patch for Windows XP  (Dung lượng: 102.447 KB)
Mô tả: tháo file nén, chạy file khi Windows chưa đăng ký và xóa file LunchApp.ocx

 Acer GridVista v1.3.729 (Dung lượng: 3609.659 KB)

 Acer eManager v1.0.8.19 (Dung lượng: 9397.892 KB)

 ATI VGA driver v8.07 (Dung lượng: 21320.28 KB)

 Broadcom 5788M LAN Driver v7.35 (Dung lượng: 6959.438 KB)

 Bluetooth Driver and Application v3.0.1.901 (Dung lượng: 21540.802 KB)

 ENE PCMCIA Driver v5.1.2600.2003 (Dung lượng: 202.551 KB)

 Foxcom Modem Driver v2.1.40 (Dung lượng: 872.588 KB )

 Flash BIOS v2.60 (Dung lượng: 1431.376 KB)

 Intel Chipset Driver v6.1.0.1008 (Dung lượng: 2574.309 KB)

 Launch Manager v1.06M (Dung lượng: 1699.922 KB)

 Realtek Audio Driver v5.10.0.5620 (Dung lượng: 23684.673 KB)

 Touchpad Driver v7.10.10 (Dung lượng: 6538.615 KB)

SMC FIR v5.1.2462.0 (Dung lượng: 884.503 KB)

 802.11b+g Wireless LAN Driver v2.10.03.2004 (Dung lượng: 1677.078 KB)

Độ an toàn của Driver Acer Aspire 1800 for XP

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Driver Acer Aspire 1800 for XP mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Driver Acer Aspire 1800 for XP để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *