Tuesday, July 23, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download ZIP 2 Secure EXE Creator 14.0

[DOWNLOAD] Chương trình ZIP 2 Secure EXE Creator để “biến” tập tin .ZIP thành tập tin tự giải nén. Nếu…

By admin , in Dữ liệu - File Tiện ích khác dữ liệu File , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Chương trình ZIP 2 Secure EXE Creator để “biến” tập tin .ZIP thành tập tin tự giải nén. Nếu bạn có́ một tập tin nén .ZIP và đang lo lắng không biết khi đem sang máy khác có chương trình để giải nén thì ZIP 2 Secure EXE Creator 14.0 làm điều này. 

Nếu bạn có́ một tập tin nén .ZIP và đang lo lắng không biết khi đem sang máy khác có chương trình để giải nén không thì hãy dùng chương trình ZIP 2 Secure EXE Creator 14.0 để “biến” tập tin .ZIP thành tập tin tự giải nén.

ZIP 2 Secure EXE Creator 14.0

Giao diện chương trình ZIP 2 Secure EXE Creator 14.0

 

Ưu điểm nổi bật của chương trình ZIP 2 Secure EXE Creator 14.0 là miễn phí, có cơ chế mã hóa lên đến 256 bit và đặc biệt chương trình ZIP 2 Secure EXE Creator 14.0 còn cho phép bạn đặt mật khẩu, để bảo vệ file, chỉ định thư mục lưu các file sẽ giải nén.

Ngoài ra, với ZIP 2 Secure EXE Creator 14.0 bạn còn có thể chỉ định ứng dụng sẽ được tự động kích hoạt sau khi tập tin .ZIP được giải nén.

Theo ZIP 2 Secure EXE Creator 14.0

Độ an toàn của ZIP 2 Secure EXE Creator 14.0

Chúng tôi đã phân tích phiên bản ZIP 2 Secure EXE Creator 14.0 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download ZIP 2 Secure EXE Creator 14.0 để sử dụng.

Đánh giá