[DOWNLOAD]

XAMPP 1.7.7- đối với hầu hết những người lập trình, các nhà phát triển ứng dụng web trực tuyến, ứng dụng này đã trở thành một phần không thể thiếu

XAMPP 1.7.7 – đối với hầu hết những người lập trình, các nhà phát triển ứng dụng web trực tuyến, ứng dụng này đã trở thành một phần không thể thiếu…

 

XAMPP

Phần mềm XAMPP

Apache Friends đã phát triển ứng dụng XAMPP phiên bản 1.7.2 dành riêng cho nền tảng Windows, bộ tổ hợp này của XAMPP bao gồm các thành phần sau:

 – Apache 2.2.12 (IPV6 enabled)
 – MySQL 5.1.37 (Community Server) with PBXT engine 1.0.08-rc
 – PHP 5.3.0 + PEAR (PEAR, Mail_Mime, MDB2, Zend)
 – Perl 5.10.0 (Bundle::Apache2, Bundle::Apache::ASP, Bundle::Email, Bundle::DBD::mysql, DBD::SQlite)
 – XAMPP Control Version 2.5.8 (ApacheFriends Edition)
 – XAMPP CLI Bundle 1.6
 – XAMPP Port Check 1.4
 – XAMPP Security 1.1
 – SQLite 2.8.17
 – SQLite 3.6.16
 – OpenSSL 0.9.8k
 – phpMyAdmin 3.2.0.1
 – ADOdb v5.09a
 – FPDF v1.6
 – Zend Framework 1.9 Minimal Package (via PEAR)
 – Mercury Mail Transport System v4.62
 – msmtp 1.4.17 (a sendmail compatible SMTP client)
 – FileZilla FTP Server 0.9.32
 – Webalizer 2.21-02 (with GeoIP lite)
 – Xdebug 2.0.5 for PHP
 – eAccelerator 0.9.6-rc1 for PHP
 – Ming 0.4.2 for PHP
 – PDF with pdflib lite v7.0.4p4 for PHP

 

Chú ý: đối với những người sử dụng chương trình McAfee Antivirus, khi tải XAMPP về máy những file hoặc những gói package định dạng gzip thì sẽ nhận được cảnh báo có chứa Virus, người sử dụng nên bỏ qua những cảnh báo nhầm này.

Độ an toàn của XAMPP for Windows

Chúng tôi đã phân tích phiên bản XAMPP for Windows mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download XAMPP for Windows để sử dụng.

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *