[DOWNLOAD]

WriteWith cung cấp cho bạn khả năng soạn thảo và chia sẻ tài liệu với đồng nghiệp. 

WriteWith sử dụng đơn giản ban chỉ cần bấm New Doc để khởi tạo một tài liệu mới, hoặc bấm Browse… trong khung Upload a doc để tải một file từ máy tính lên. Bấm invite để mời đồng nghiệp vào, và họ cũng có thể chỉnh sửa văn bản, và được lưu lại dưới dạng văn bản mới. Bạn bấm thẻ History để xem tất cả các phiên bản của tài liệu. Cuối cùng, bạn bấm thẻ Export or Publish để xuất ra với định dạng doc, pdf, odt, html, txt. Tại khung Post to blog, bạn chọn một trong hai dịch vụ WordPress và Typepad để post nội dung văn bản lên blog.

 

Writewith

Writewith giao diện chương trình

 

Writewith là một văn bản ứng dụng web hợp tác, cho phép bạn dễ dàng lưu thông qua các bước của văn bản, chỉnh sửa và xuất bản một tài liệu với một nhóm. Một tài liệu được bắt đầu bằng cách tải lên một tài liệu hiện có (doc, txt,. Rdf) hoặc chỉ cần gõ đi.

Chúng tôi đã đề cập WriteWith trong một bài đăng roundup tháng gần đây mới khởi động của Y Combinator. Họ đã tạo ra một nền tảng văn bản nhóm rơi một nơi nào đó giữa một nền tảng blog, wiki, và từ một bản sao trực tuyến. Phần tốt nhất của nó là nó làm việc với WordPress hiện có và phần mềm viết blog Typepad. Phần mềm viết blog hiện nay là khá kludgy khi nói đến làm việc với các nhà văn khác về các bài. Để cộng tác trên một tài liệu trong WordPress, bạn có chia sẻ một liên kết dự thảo với một người bạn và cũng có thể tạo ra một tài khoản cho người đó. Và thậm chí sau đó, bạn chỉ có một phiên bản của tài liệu, gây ra các phiên bản cũ bị mất bởi các phiên bản mới. WriteWith cuối cùng có thể thay đổi điều đó cho các blog và bất kỳ nền tảng xuất bản trực tuyến khác. Hai nền của những người sáng lập ban đầu đã có ý tưởng cho hệ thống khi viết ở báo chí trường đại học của họ, hàng ngày Stanford và Pipedream Binghamton. Họ muốn tìm một cách tốt hơn để di chuyển bài viết từ tư tưởng đến từ in, trong khi xử lý các sửa đổi được thực hiện là 6 người trên đường đi. Sản phẩm đầu tiên của họ là một phòng tin tức, hoàn thành với các tính năng hành chính cho quản lý một vòng đời được bài báo. Sản phẩm đã được sử dụng 15 tờ báo đại học trên khắp nước Mỹ và Canada, bao gồm Stanford và Đại học Alberta, mà chạy một Newswire quốc gia. Giấy phép cho các ứng dụng doanh nghiệp khác quản lý nội dung cho báo chí, như quản lý biên tập, có thể có giá lên tới $ 100,000. Nhóm WriteWith sau đó bước trở lại, đánh giá lại các doanh nghiệp xuất bản và bắt đầu thiết kế cho các điểm ảnh trên in. Các phiên bản mới là linh hoạt hơn hơn so với sản phẩm phòng tin tức của họ và thiết kế đặc biệt để quản lý hợp tác chỉnh sửa văn bản trực tuyến. Và khi tôi nói văn bản, nó thực sự là chỉ cho văn bản. Soạn thảo văn bản của WriteWith được đưa thẳng ra khỏi thư viện Dojo ajax và không hiển thị thông tin bố trí WYSIWYG phức tạp. Tuy nhiên, tập trung WriteWith là chỉnh sửa, biên tập viên. Hợp tác Làm một tài liệu bắt đầu bằng cách bắt đầu từ ngay trong trình soạn thảo, hoặc tải lên một tài liệu vào trang web (doc,. Txt, rtf, Open Office). Một khi một tài liệu được bắt đầu, bạn có thể mời những người khác để xem và chỉnh sửa nó bằng email mà không cần tạo một tài khoản. Khi bạn đi đến một trang tài liệu, bạn sẽ thấy phiên bản mới nhất, một danh sách các phiên bản trước, hội đồng quản trị tin nhắn, và phân công nhiệm vụ. Mọi người đều được mời để chỉnh sửa và xem tài liệu có khả năng bằng để chỉnh sửa một tài liệu

Theo WriteWith

Độ an toàn của Writewith

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Writewith mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Writewith để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *