[DOWNLOAD]

 

WinSetupFromUSB 0.2.3 là tập hợp các công cụ liên quan đến việc tạo khởi động cho ổ USB. WinSetupFromUSB 0.2.3 với chức năng chính là tạo ổ USB khởi động và thực hiện cài đặt Windows XP/2000/2003.

WinSetupFromUSB 0.2.3 hỗ trợ ổ USB Flash (removable), USB HDD (fixed) và không yêu cầu ổ USB đặc biệt. Với việc sử dụng GRUB4DOS để quản lý menu khởi động, có thể tạo multiboot cho ổ USB với các lựa chọn sau:
– Thêm lựa chọn khởi động với các đĩa PE 1.6 như UBCD4Win, BartPE, WinBuilder.
– Thêm lựa chọn khởi động với đĩa cài Vista, các đĩa dạng WinPE 2.x như Active Boot Disk V3, V4.
– Thêm lựa chọn khởi động với đĩa sử dụng syslinux như đĩa công cụ Ultimate Boot CD.
Ngoài ra, WinSetupFromUSB 0.2.3 còn bao gồm thêm 2 công cụ độc lập là HP USB Disk Storage Format và PeToUSB được sử dụng để format cho ổ USB.

WinSetupFromUSB 0.2.3

Giao diện của WinSetupFromUSB 0.2.3

 

WinSetupFromUSB 0.2.3 cung cấp cho người dùng khả năng cài đặt hệ điều hành Microsoft Windows, hoặc hệ thống điều hành Linux từ một ổ đĩa USB. Bất kỳ người dùng đã từng cố gắng để cài đặt hoặc thay đổi hệ điều hành trên một máy tính mà không có một ổ đĩa CD hiểu những gì một công cụ có giá trị này là.
Với một loạt các tùy chọn cài đặt sẵn, WinSetupFromUSB 0.2.3 ứng dụng cài đặt trong vài phút, và sau đó là sẵn sàng để sử dụng. Chương trình WinSetupFromUSB 0.2.3 được khuyến khích hơn cho người dùng có kinh nghiệm hơn những người sử dụng thiếu kinh nghiệm, khi có yêu cầu cụ thể cần thiết cho các định dạng của bất kỳ ổ đĩa USB được sử dụng.
WinSetupFromUSB 0.2.3 cung cấp một chức năng mạnh mẽ mà người sử dụng nếu không có thể bỏ ra hàng giờ kiếm trên Internet để tìm hiểu làm thế nào để làm, và vẫn không thành công. Nó cung cấp hỗ trợ đầy đủ, và cho phép người sử dụng một phạm vi ý nghĩa của các tùy chọn.

 

Theo WinSetupFromUSB 0.2.3

Độ an toàn của WinSetupFromUSB 0.2.3

Chúng tôi đã phân tích phiên bản WinSetupFromUSB 0.2.3 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download WinSetupFromUSB 0.2.3 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *