Saturday, July 20, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download VinylStudio 7.5.5 for Mac

[DOWNLOAD] VinylStudio 7.5.5 for Mac có tất cả các tính năng bạn cần để có thể chuyển đổi những bản…

By admin , in Audio & Video Chỉnh sửa Audio - Video , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

VinylStudio 7.5.5 for Mac có tất cả các tính năng bạn cần để có thể chuyển đổi những bản ghi âm sang CD, MP3 và AAC 

VinylStudio 7.5.5 for Mac có tất cả các tính năng bạn cần để có thể chuyển đổi những bản ghi âm sang CD, MP3 và AAC. Chương trình VinylStudio for Mac  thực hiện công việc lọc đơn giản và mạnh mẽ, giúp người dùng có thể cứu bản thu âm hỏng.

VinylStudio 7.5.5 for Mac

Vinyl Studio 7.5.5 for Mac – chuyển đổi bản ghi âm sang CD

Ngoài ra, VinylStudio 7.5.5 for Mac cũng có khả năng tiếp hợp với iTunes Music Library – các bài hát được lưu trong VinylStudio 7.5.5 for Mac sẽ được hiển thị tự động trong iTunes.

 

Độ an toàn của VinylStudio 7.5.5 for Mac

Chúng tôi đã phân tích phiên bản VinylStudio 7.5.5 for Mac mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download VinylStudio 7.5.5 for Mac để sử dụng.

Đánh giá