Tuesday, June 25, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download VietSchool 2010 (32

[DOWNLOAD] VietSchool 2010 là một phần mềm All in One (Tất cả trong một) với đầy đủ sức mạnh, sự…

By admin , in Phần mềm việt Quản lý phần mềm Việt , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

VietSchool 2010 là một phần mềm All in One (Tất cả trong một) với đầy đủ sức mạnh, sự thân thiện. Tải phần mềm VietSchool 2010 miễn phí.

 

Tóm tắt tính năng của phần mềm VietSchool 2010:
1. Quản lý học sinh :
– Quản lý Lý lịch.
– Quản lý điểm số.
– Quản lý chuyên cần.
– Quản lý hạnh kiểm, ngày nghỉ.
– Quản lý lên lớp, rèn luyện, thi lại.

2. Quản lý giáo viên

3. Báo cáo

4. Kết xuất số liệu sang VEMIS

5. Nhập, chuyển số liệu từ các phần miềm khác

6. Tích hợp xếp thời khoá biểu

7. Bảo mật

8. Dịch vụ hổ trợ cực tốt

9. Kết nối với cơ quan chủ quản

10. Quản lý kiểm tra tập trung

11. Yêu cầu trình độ tin học của người dùng rất thấp :

12. Phiếu liên lạc điện từ

13. Xuất số liệu sang chương trình quản lý thi tốt nghiệp THPTvb

Mô hình hoạt động của VietSchool 2010MÔ HÌNH XỬ LÝ ĐIỂM của phần mềm VietSchool 2010

VietSchool 2010 1

1. VietSchool 2010 Hoạt động trên mô hình máy chủ – máy con. Mỗi giáo viên có một tài khoản sử dụng chương trình. Tất cả các giáo viên có thể làm việc đồng thời. Không hạn chế số lượng người dùng, số máy con.

2. VietSchool 2010 Phân chia công việc một cách linh động, hợp lý, tạo được môi trường tác nghiệp trong nhà trường. Tất các các đối tượng sau đều có thể tham gia nhập và khai thác dữ liệu :Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, giám thị, quản trị, ban giám hiệu, văn phòng, trợ lý thanh niên

3. VietSchool 2010 Nhận và gửi email một cách tự động. Tất cả các loại dữ liệu điều được hổ trợ nhập xuất file sang Excel. Dữ liệu có thể được chép qua lại bằng USB hoặc Email

VietSchool 2010

Phần mềm VietSchool 2010

4. Giáo viên có thể làm việc tại bất cứ máy vi tính nào trong trường hoặc làm việc tại nhà.
5. VietSchool 2010 Hộ trợ xuất / nhập dữ liệu sang Excel.

Độ an toàn của VietSchool 2010 (32

Chúng tôi đã phân tích phiên bản VietSchool 2010 (32 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download VietSchool 2010 (32 để sử dụng.

Đánh giá